Leasing z pakietem usług

Zwany także:
• Leasing operacyjny z pełną obsługą,
• Full Service Leasing (FSL),
• Leasing pełnoobsługowy
• Car Fleet Management

Wynajem długoterminowy to sposób na finansowanie i użytkowanie samochodu, łączy w sobie umowę leasingu operacyjnego z pełną obsługą auta, od rejestracji, przez przeglądy, naprawy, opony, ubezpieczenie, likwidację szkód po raportowanie i doradztwo.

Jest to rozwiązanie dla firm, które nie chcą angażować środków własnych na zakup samochodu, nie chcą tez poświęcać czasu na jego obsługę. Samochód stanowi dla nich narzędzie pracy lub benefit, a wszystkie czynności związane z użytkowaniem chcą przekazać poza firmę, aby móc skoncentrować się na podstawowej działalności swojego biznesu.

best

Leasing operacyjny

  • Samochód będący przedmiotem umowy stanowi własność leasingodawcy (firmy leasingowej)
  • Zaliczany jest do składników majątku leasingodawcy
  • Odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca
  • Kosztem uzyskania przychodu dla klienta jest pełna rata leasingowa (zawierająca odsetki i kapitał) oraz opłata wstępna
  • Minimalny czas trwania umowy to 40% normatywnego okresu amortyzacji, co w praktyce oznacza okres leasingu od 24-60 miesięcy
  • Po zakończeniu umowy klient ma prawo (nie obowiązek) odkupić samochód za określoną w umowie kwotę
  • Podatek VAT jest rozłożony w czasie, doliczany do każdej raty leasingowej
  • Suma ustalonych w umowie opłat (pomniejszona o należny podatek VAT) wraz z określoną z góry wartością wykupu auta odpowiadać musi co najmniej jego wartości początkowej

Zakup czy wynajem długoterminowy

1. Własność

• ZAKUP – kupując samochód zyskuje się możliwość pełnego decydowania odnośnie jego użytkowania, tj. możliwe jest użytkowanie w dowolnie długim okresie, w dowolnym celu oraz w dowolnym momencie możliwa jest jego sprzedaż.

• WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY - leasingując samochód nie posiada się go na własność, przynajmniej nie na początku. Oczywiście na koniec okresu leasingu można podjąć decyzję co do odkupu czy też zwróceniu pojazdu do firmy leasingowej. Co istotne dzięki uśrednieniu kosztów i rozłożeniu ich w czasie możliwe jest korzystanie w trakcie wynajmu długoterminowego z większego i lepiej wyposażonego modelu samochodu niż przy zakupie samochodu na własność.

2. Ryzyko

• ZAKUP – kupując auto firma przejmuje wszelkie ryzyka z nim związane, w tym naprawy pogwarancyjne, spadek wartości, zmiany stóp procentowych a tym samym zmienny koszt kredytu.

• WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY - Leasing samochodu oznacza przeniesienie ryzyk. Firma leasingowa oszacuje wartość rezydualną (wartość auta na koniec umowy) oraz koszty utrzymania samochodu i weźmie za to odpowiedzialność.

3. Koszty całkowite

• ZAKUP - Kupując samochód, kalkulację kosztów zwyczajowo opiera się na wartości inwestycji, odsetkach, ubezpieczeniu oraz podatkach. W większości przypadków nie uwzględnia się kosztów jak np. naprawa blacharska, naprawa mechaniczna, przegląd okresowy czy opony.

• WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY - Leasing daje możliwość uwzględnienia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem samochodu w ramach stałej miesięcznej opłaty. Wystarczające jest wybranie odpowiedniego pakietu serwisowego.

4. Formalności

• ZAKUP - Zakup firmowego samochodu jest bardziej czasochłonny i problematyczny, niż się wydaje. Na początku dokonać należy wyboru odpowiedniego modelu, sposobu finansowania oraz dealera, który da najlepsze warunki. To jednak nie wszystko. W trakcie użytkowania niezbędne jest także administrowanie samochodem lub samochodami, tj. umawianie na naprawy i przeglądy, rozliczenia z serwisami, ubezpieczycielem, nagłe i nieprzewidziane sytuacje w tym uszkodzenia na skutek kolizji.

• WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY - wynajem samochodu firmowego jest znacznie prostszy. Wystarczy wybrać odpowiedni samochód oraz odpowiedni pakiet usług, potem jedynym obowiązkiem pozostaje tylko opłacanie comiesięcznej stałej raty leasingowej.

5. Korzyści skali

• ZAKUP – Zakup dodatkowych usług związanych z użytkowaniem samochodu bezpośrednio przez firmę (np. ubezpieczenie, serwis, opony), wiąże się z mniejszymi możliwościami negocjacyjnymi.

• WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY - Klient korzysta z połączonej siły przetargowej własnej oraz renomowanej instytucji finansującej/leasingowej. Ma to istotne znaczenie nie tylko dla uzyskania niższej ceny serwisowania ale również innych usług. Dzięki temu klient zyskuje dodatkowe oszczędności na usługach.

6. Bilans firmy

• ZAKUP – Zakup za gotówkę lub na kredyt, jest wykazywany w bilansie przedsiębiorstwa obniżając płynność finansową i zdolność kredytową.

• WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY - stanowi zobowiązanie pozabilansowe, co przekłada się na lepszą wycenę spółki, poprawę płynności, lepsze możliwości inwestycyjne i niższe ewentualne koszty kredytu zaciągniętego na inne cele.

7. Płynność finansowa

• ZAKUP – Zakup za gotówkę oznacza zamrożenie środków własnych firmy, a tym samym zmniejszenie płynności finansowej.

• WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY – nie wypływa negatywnie na płynność firmy -finansowanie odbywa się z obcych środków

Nasze biuro

Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
Budynek West Station
Telefon: +48 22 279 46 46